Annette Majlund

Er musik støj?

Eller kan musik være et støjende redskab i positiv forstand?

Lyt med når Musikterapeut Annette Majlund fortæller om, hvordan musik i al almindelighed påvirker os som mennesker. Vi skal drøfte, hvordan musik har indflydelse på vores fysiologi, og hvorfor vi på nogle tidspunkter oplever musik som støj og andre gange som ro-skabende faktor.

Annette Majlund er ansat på Hospice Sydvestjylland, hvor hun anvender musikterapi som lindrende behandling af alvorligt syge og døende patienter. Hun er ”Jordemoder i den anden ende af livet” og har stor erfaring med, hvordan musik kan være ledsager for et menneske, helt til sidste åndedrag. Oplægget kommer til at rumme hendes oplevelser af musik anvendt i palliativ sammenhæng samt gode råd til hvordan vi kan blive mere bevidste om at anvende musik hensigtsmæssigt i vores dagligdag.