Hvem er vi?

Lægesekretærhold 34.

Den 1. september 2018 startede vi vores uddannelse, og som led i denne er vi ansvarlige for at den ene af årets to konferencer.

Samlet set er vi 22 elever fra både den private og den offentlige sektor.